Hướng dẫn cài đặt cấu hình SMTP – Gửi Email tự động Website WordPress

Sau đây Duy sẽ hướng dẫn các bạn tạo Email và gửi Email tự động từ website của các bạn khi có người đăng ký điền Form thông tin liên hệ vào website của bạn, ngoài ra bạn có thể kết hợp liên kết với google Sheet để đẩy thông tin về File Google sheet cho dễ thống kê dữ liệu.

Bạn có Form đăng ký thông tin trên website, mà khi khách hàng điền thông tin vào và bấm nút gửi. Nhưng mà bạn không biết thông tin đó sẽ đi về đâu cả và bạn cũng không hề nhận được email gửi thông tin khách điền vào. Như vậy thật là nguy hiểm và bạn đã bị mất khách hàng tiềm năng nghiêm trọng.

Bạn cùng mình xử lý vấn đề cài đặt Email tự động gửi thông tin đăng ký về Email bạn khi có khách hàng điền form nhé.

Form tư vấn đăng ký khóa học seo
Form tư vấn đăng ký khóa học seo

Sau khi điền form tư vấn và nút gửi sẽ có dòng chữ thông báo thành công
Sau khi điền form tư vấn và nút gửi sẽ có dòng chữ thông báo thành công
Nhận thông báo đăng ký thành công gửi thông tin về điện thoại
Nhận thông báo đăng ký thành công gửi thông tin về điện thoại

Nội dung thông tin đăng ký form sẽ gửi về Email
Nội dung thông tin đăng ký form sẽ gửi về Email
Thông tin đăng ký form tự động chuyển về google sheet
Thông tin đăng ký form tự động chuyển về google sheet

Hướng dẫn cách cấu hình SMTP – Cài đặt Email tự động trả về thông tin Form đăng ký trên website của bạn

Trước khi setup cấu hình SMTP bạn cần tạo Form đăng ký bằng Plugin Contact Form 7 nhé để có form cho khách hàng điền thông tin.

Bước 1: Vào Admin website của bạn cài đặt mới Plugin SMTP

Nếu tìm trong wordpress không ra có thể tải tại theo đường dẫn sau đây nhé: https://wordpress.org/plugins/wp-smtp/

Cài đặt Plugin WP SMTP
Cài đặt Plugin WP SMTP

Bước 2: Đăng nhập tài khoản Gmail và bật cài đặt bảo mật 2 lớp để tạo mã Mật khẩu Ứng dụng

bật xác minh 2 bước bảo mật gmail
Bắt buộc bật xác minh 2 bước bảo mật gmail
đã xác nhận bật bảo mật 2 lớp thành công
Đã xác nhận bật bảo mật 2 lớp thành công

Sau khi cài đặt bảo mật 2 lớp bật lên rồi thì bạn vào link này: https://myaccount.google.com/apppasswords để truy cập vào tạo mật khẩu Ứng dụng để kết nối với SMTP

Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail
Tạo mật khẩu ứng dụng Gmail
Lưu mã mật khẩu ứng dụng này lại để tý điền thông tin
Lưu mã mật khẩu ứng dụng này lại để tý điền thông tin (nxmz dfmr arqb yslp
)

Bước 3: Vào cấu hình SMTP

Cấu hình SMTP Gmail
Cấu hình SMTP Gmail

Thiết lập cấu hình SMTP Gmail như trên ảnh:

  • Địa chỉ Email gửi từ: Nhập Gmail của bạn hoặc từ địa chỉ Email bất kỳ nào khác.
  • Tên người gửi: Tên người gửi Email.
  • Máy chủ SMTP: Chúng ta đang sử dụng Gmail, cho nên giá trị mặc định sẽ là: smtp.gmail.com
  • Bảo mật SMTP và Cổng SMTP: Tùy chọn (để bảo mật hơn thì chúng ta nên chọn SSL/TLS).
  • Bảo mật SMTP và Cổng SMTP: SSL (465) hoặc TLS (587)
  • Xác thực SMTP: Yes
  • Tên đăng nhập SMTP: Địa chỉ tài khoản Gmail đã lấy mật khẩu ứng dụng ở trên, ví dụ: trantienduy.marketing@gmail.com.
  • Mật khẩu SMTP: Mật khẩu ứng dụng Gmail bạn đã tạo ở trên.

Sau đó bấm lưu lại nhé.

Rồi bạn kiểm tra thử xem đã hoạt động chưa bằng cách test thử bên dưới

Kiểm tra cấu hình SMPT đã chạy được chưa
Kiểm tra cấu hình SMPT đã chạy được chưa
Cấu hình SMTP thành công và đã gửi về Email
Cấu hình SMTP thành công và đã gửi về Email

Như vậy bạn đã cài đặt cấu hình SMTP thành công, và giờ bạn chỉ cần cấu hình Form đăng ký nữa là xong rồi nhé.

Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo