Các công thức Excel thường dùng SEOer

cong thuc excel
Công thức excel cơ bản trong SEO

Website: trantienduy.com

1- Tiếng việt không dấu:

mã: =REGEXMATCH(A2,”á|à|ả|ạ|ã|ă|ắ|ằ|ẳ|ẵ|ặ|â|ấ|ầ|ẩ|ẫ|ậ|é|è|ẻ|ẽ|ẹ|ê|ế|ề|ể|ễ|ệ|í|ì|ỉ|ĩ|ị|ó|ò|ỏ|õ|ọ|ô|ố|ồ|ổ|ỗ|ộ|ơ|ớ|ờ|ở|ỡ|ợ|ú|ù|ủ|ũ|ụ|ư|ứ|ừ|ử|ữ|ự|ý|ỳ|ỷ|ỹ|ỵ|đ”)

2- Công thức hiển tiêu đề với URL: 

File tại đây

  • Meta description
    =importxml(A2;”//meta[@name=’description’]/@content”)
  • Meta key: =importxml(A2;”//meta[@name=’keywords’]/@content”)
  • Tiêu đề: =importxml(A2;”//title”)

3- Check Từ khoá lên Google bằng tay:

=HYPERLINK(CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=”;A2);CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=”;A2))

4- Check index bằng tay

=HYPERLINK(CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:”;D3),CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:”;D3))

5- Check Từ khoá đi internal Link theo Google

=HYPERLINK(CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:mikotech.vn “;D3);CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:mikotech.vn “;D3))

6- Group nhóm keywords nhanh hơn

Tại đây:

4 công cụ hữu ích khác tại đây: trantienduy.com/tool/

7- Công thức đếm số từ

=len(trim(E2))-len(SUBSTITUTE(E2,” “,””,))+1

8- Check index bằng tay

=HYPERLINK(CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:”;I2);CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=site:”;I2))

Check search từ khoá tìm kiếm bằng tay

=HYPERLINK(CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=”;I2);CONCATENATE(“https://www.google.com.vn”;”/search?q=”;I2))

9- Tạo mã QR miễn phí trên google Sheet

=IMAGE(“https://chart.googleapis.com/chart?cht=qr&chs=500×500&chl=”&A2)

10- Công thức đánh số thứ tự nếu ô đó trống tự động bỏ

=IF(ISBLANK(B2);””;COUNTA($B$2:B2))
  • Cảm ơn
  • Các bạn
  • Đã theo dõi nhé
Tìm cửa hàng
Gọi trực tiếp
Chat ngay
Chat trên Zalo